Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Odkup pohledávek

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. Vám nabízí odkup Vašich pohledávek na základě bohatých zkušeností v oblasti řešení pohledávek a závazků v minulých letech a díky tomu jsme schopni dosáhnout pro klienta maximálně příznivých cen. Konkrétní cenová nabídka závisí na rozsahu řešených případů a ke stanovení přesných podmínek je nutné osobní jednání.

Odkup pohledávek se děje na základě Smlouvy o postoupení pohledávky.

Výhody postoupení pohledávky

  • v případě prodeje pohledávky ve správný okamžik představuje tento způsob nejelegantnější a nejvýhonější způsob řešení
  • jasné finanční podmínky transakce
  • okamžité peněžní prostředky, které prodejce utrží, mohou být použity k provozním účelům
  • rychlé vyřešení dluhu znamená i úsporu nákladů na právníky, případně vlastní zaměstnance, kteří by se vymáháním museli zabývat

Nevýhody postoupení pohledávky

  • náročnost sehnat kupce
  • nutno respektovat tržní cenu pohledávky

Níže uvedený graf zobrazuje nejčastější vývoj ceny pohledávky. V době splatnosti je cena nejvyšší a postupem času ztrácí. Pokud se však jedná o tržně zajímavou pohledávku, která má kvalitně doložené úroky z prodlení či smluvní pokutu, může cena pohledávky i nějaký čas od splatnosti stoupat. Avšak každá nevyřešená pohledávka končí svou hodnotu na nule, a to nejpozději promlčením pohledávky nebo totálním krachem dlužníka.

Vývoj ceny pohledávky

Pravidlo

Čím rychleji se rozhodnete pohledávku prodat, tím vyšší částku za ni dostanete, a tím vyšší je pravděpodobnost, že za ni vůbec něco dostanete. Doporučená doba pro předání pohledávky po splatnosti naší firmě k řešení je 45-60 dní ode dne splatnosti.

Aktuální informace

Jak získat své peníze zpět?

Jste v situaci, kdy jste už zkusili všechno. Dlužníkovi jste telefonovali, žádali ho o vrácení zapůjčených peněz nebo proplacení dlužné faktury. Sliboval, ale nikdy vám nezaplatil. Řešíte co dál. Na soud se obracet nechcete, nebo už ho máte za sebou a k ničemu nevedl. Efektivní je vymáhání dluhů mimosoudní cestou prostřednictvím společnosti SAFIN INVEST s.r.o. […]

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

další aktuality...