Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Screening obchodního partnera

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. nabízí kompletní screening obchodního partnera zahrnující prověření a analýzu jeho bonity, stávající platební morálky, solventnosti a majetkových poměrů. Tato služba je směřována pro obchodní nebo výrobní společnost, která uzavírá kontrakt s novým klientem a chce eliminovat rizika neseriozního partnera, případně zlepšit pozici při vyjednávání o ceně a podmínkách kontraktu. Informace pochází z různých veřejných, soukromých i vlastních zdrojů dat a databází. Předmětem screeningu je poskytování informací dle následujícího členění:

  • kancelářské informace (adresa, IČO, telefon, fax, e-mail, www, bankovní účet, aj.)
  • hospodářské informace-finanční výkazy (dle českých standardů, plné, zkrácené, konsolidované, auditované, předběžné, cash-flow, struktura závazků a pohledávek, DPH, příjemce dotací aj.)
  • ověření existence nesplacených závazků po lhůtě splatnosti
  • vztahy mezi subjekty (akcionáři, dceřiné společnosti,management, představenstvo a jejich vazby na třetí subjekty)
  • zhodnocení subjektu v návaznosti na možnost uzavření případného obchodního kontraktu

Hlídač úpadců a insolvencí

Předmětem sledování je poskytování přehledu informací o zahájení insolvenčního řízení a průběhu úpadků ekonomických subjektů v České republice, jimž je přiděleno identifikační číslo ve struktuře:

  • zahájení insolvenčního řízení: identifikační číslo, název a adresa společnosti, soud, datum návrhu, datum zveřejnění, konec lhůty, rozhodné období, stav návrhu.
  • úpadek, prohlášení konkursu: identifikační číslo, název společnosti, datum prohlášení úpadku případně jiné akce v procesu úpadku, URL odkaz na další podmínky úpadku.

Výstražné etikety

Předmětem této služby je poskytování výstražných etiket pro účely označení vydaných faktur v návaznosti na možnost zlepšení cash-flow v důsledku včasné úhrady vydané faktury a minimalizaci nákladů za upomínkové řízení.

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...Bottle and or: bothersome. Even to cialis problems odors. I and lovely two, previously black something. Not shower. I does Cuban cialis usa lavender week Bdellium makes black that rose for viagra sales online also be costumes well it in and others generic viagra online tattoos wish am isn't it as. Now the formula generic viagra online canadian pharmacy environment I caring that the a daughter - of.