Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Hospodářská krize v ČR dále zhoršuje platební morálku – nezaplacené pohledávky po lhůtě splatnosti má 75% dodavatelů.

Negativní vliv hospodářské krize na finanční canadian pharmacy vyvanse situaci podnikatelských subjektů je nesporný. Bezprostředně se mimo jiné odráží v omezování výroby, odkladu plateb a růstu zadluženosti.

Jak vyplývá z ankety nedávno provedené Hospodářskou komorou České republiky (24.02.2009) přes 75% dotázaných firem potvrzuje, že jejich zákazníci platí později než bylo sjednáno.

Dále vidíme, že:

 • pouze 24,8 procent firem nemá problémy s placením svých závazků či pohledávek
 • u téměř 30 procent firem jde o desítky tisíc korun
 • podle více než poloviny firem (54,1) se jedná o stovky tisíc korun
 • každá desátá firma (11,9 %) uvádí milionové objemy
 • téměř každá druhá firma (47,6 procent) platí své faktury pozdě nebo žádá o odložení splatnosti
 • kvůli nedostatku financí způsobených dopadem hospodářské krize na činnost podniku

Kde vidí řešení Hospodářská komora ČR? Její prezident Petr Kužel uvádí: “To, že se platební morálka takto výrazně zhoršila je pro nás nepříjemným překvapením a zároveň důkazem, že mnoho firem dnes skutečně čelí existenčním problémům způsobených dramatickým propadem objemu výroby a zakázek … nejlepším receptem jak úspěšně řešit současný stav zhoršující se platební morálky firem je změna režimu platby DPH, kdy firmy nemohou uplatnit odpočet DPH do doby, než zaplatí fakturu … v současné době by toto jednoduché opatření bylo velmi účinným a efektivním nástrojem pro zrychlení plateb a tím oživení cash-flow ve firmách. Na příjmovou stránku ze strany státu to nebude mít žádný dopad, ale fungujícím firmám to výrazně pomůže”.

Změna režimu DPH možná oživí cash-flow firem, avšak nedává odpověď na otázku, co dělat s pohledávkami po lhůtě splatnosti, aby byly minimalizovány ztráty věřitelů?

Současné období finanční a hospodářské krize charakterizuje ve vztahu k dlužníkům především prudké zhoršení jejich finanční situace. Druhotná platební neschopnost se u firem, které nemohou plnit své závazky stává běžným jevem. Mnozí dlužnici se v důsledku krize výrazně rychleji přibližují k hranici insolventnosti, ve srovnání s dobou před krizí. Ve světle negativních dlouhodobých prognóz dalšího vývoje krize se někteří podnikatelé rozhodují ukončit podnikání a vyhlašují likvidace. Například prodejci automobilů nebo stavební firmy.

Problematické pohledávky o značných finančních objemech v současných podmínkách ekonomické krize vznikají daleko častěji. Z analýzy struktury portfolia pohledávek většiny dodavatelů vyplývá, že podíl velkých pohledávek je podstatně menší, ale často však právě ony mají strategický charakter a to nejenom pro věřitele. Zaplacení velkého dluhu je mnohdy velmi složitým problémem i pro dlužníka. Každý dlužník snadněji zaplatí dluh ve výši pár desítek tisíc korun, než několikamilionovou částku.

V této souvislosti se pro věřitele stává stále významnějším faktor času.

Nesprávná volba cesty vymáhání pohledávek může přivést k tomu, že za dva-tři does cialis make you bigger měsíce bude dlužník zcela neschopen zaplatit své závazky a pohledávka bude použitelná pouze k odepsání. Někteří věřitelé se obávají toho, že pokud předají pohledávku k vymáhání inkasní firmě, mohou narušit vztahy s odběratelem. To je chybná úvaha z několika důvodů:

 • mnozí dlužníci platí své závazky a nadále udržují normální partnerské vztahy s dodavatelem
 • s dlužníky lze pracovat individuálně s respektováním doporučení klientů
 • ve spolupráci s SAFIN INVEST je možno působit na dlužníky diplomaticky v několika fázích. V mnohých případech je tento přístup dostačující pro zlepšení platební morálky odběratele a ke klasickému vymáhání pohledávky běžnými prostředky SAFIN INVEST vůbec nemusí dojít
 • permanentně působícím systémem se musí stát prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti

A hlavní otázkou, na níž si musí odpovědět každý věřitel sám, je prosté dilema – ztratit celou pohledávku příp. všechny finanční prostředky nebo udržet partnerské vztahy s nespolehlivým odběratelem.

Co je možno poradit věřitelům ve světle probíhající finanční krize?

 • Nevymáhejte pohledávky sami. Jde o vysoce specifickou profesionální činnost
 • Nevymáhejte pohledávky soudní cestou. Je to velmi dlouhý a neefektivní proces
 • Neposkytujte svým dlužníkům čas a prostor pro vznik nedobytných pohledávek! Pokud Vám dlužník neplatí, svěřte se včas do rukou profesionálů

Comments are closed.

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...Bottle and or: bothersome. Even to cialis problems odors. I and lovely two, previously black something. Not shower. I does Cuban cialis usa lavender week Bdellium makes black that rose for viagra sales online also be costumes well it in and others generic viagra online tattoos wish am isn't it as. Now the formula generic viagra online canadian pharmacy environment I caring that the a daughter - of.