Profil společnosti | Vymáhání pohledávek a dluhů | SAFIN INVEST s.r.o.

Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám poskytujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Profil společnosti

Založení společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. vznikla 4.7.2001 transformací subjektů fyzických osob, pracujících v problematice pohledávek již několik let, na společnost s ručením omezeným. Spolupracujeme úzce s orgány státní správy, bankovním sektorem a ostatními subjekty finančního trhu. Nabízíme rychlé, účinné a profesionální řešení Vašich pohledávek a závazků.

Politika společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. ve své činnosti postupuje zásadně a důsledně v mezích českého právního řádu, s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského a trestního práva. V průběhu své činnosti zásadně konzultuje svůj postup s klientem ve všech věcech, kde by mohlo dojít k narušení zájmů klienta v jeho obchodních vztazích. Společnost má působnost po celém území ČR a odměnu si účtuje až po vyřešení předaných obchodních případů (z hodnoty plnění ve prospěch klienta).

Profesní kodex společnosti:

  • zvyšovat profesní znalosti zaměstnanců
  • chránit a prosazovat zájmy klienta
  • zachovávat mlčenlivost
  • odmítnout plnění v případech, které jsou v rozporu s právním řádem
  • dodržovat pravidla volné soutěže

Tipy pro více informací

Aktuální informace

Jaký je rozdíl mezi soudním a mimosoudním vymáháním?

Do soudního vymáhání musíte investovat další peníze, vše se vleče a proti notorickým dlužníkům jste téměř bez šance. Mimosoudním vymáháním můžete vymáhat i neodsouzené pohledávky, pořád jste majiteli pohledávky a s vysokou pravděpodobností (u nás 80%) dostanete své peníze zpět do 3 měsíců. Soudní vymáhání Soudní vymáhání se realizuje prostřednictvím advokátní kanceláře, která připraví a […]

Jak získat své peníze zpět?

Jste v situaci, kdy jste už zkusili všechno. Dlužníkovi jste telefonovali, žádali ho o vrácení zapůjčených peněz nebo proplacení dlužné faktury. Sliboval, ale nikdy vám nezaplatil. Řešíte co dál. Na soud se obracet nechcete, nebo už ho máte za sebou a k ničemu nevedl. Efektivní je vymáhání dluhů mimosoudní cestou prostřednictvím společnosti SAFIN INVEST s.r.o. […]

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

další aktuality...