Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Profil společnosti

Založení společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. vznikla 4.7.2001 transformací subjektů fyzických osob, pracujících v problematice pohledávek již několik let, na společnost s ručením omezeným. Spolupracujeme úzce s orgány státní správy, bankovním sektorem a ostatními subjekty finančního trhu. Nabízíme rychlé, účinné a profesionální řešení Vašich pohledávek a závazků.

Politika společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. ve své činnosti postupuje zásadně a důsledně v mezích českého právního řádu, s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského, konkurzního a trestního práva. V průběhu své činnosti zásadně konzultuje svůj postup s klientem ve všech věcech, kde by mohlo dojít k narušení zájmů klienta v jeho obchodních vztazích. Společnost má působnost po celém území ČR a odměnu si účtuje až po vyřešení předaných obchodních případů (z hodnoty plnění ve prospěch klienta).

Profesní kodex společnosti:

  • zvyšovat profesní znalosti zaměstnanců
  • chránit a prosazovat zájmy klienta
  • zachovávat mlčenlivost
  • odmítnout plnění v případech, které jsou v rozporu s právním řádem
  • dodržovat pravidla volné soutěže

Tipy pro více informací

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...