Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Profil společnosti

Založení společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. vznikla 4.7.2001 transformací subjektů fyzických osob, pracujících v problematice pohledávek již několik let, na společnost s ručením omezeným. Spolupracujeme úzce s orgány státní správy, bankovním sektorem a ostatními subjekty finančního trhu. Nabízíme rychlé, účinné a profesionální řešení Vašich pohledávek a závazků.

Politika společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. ve své činnosti postupuje zásadně a důsledně v mezích českého právního řádu, s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského, konkurzního a trestního práva. V průběhu své činnosti zásadně konzultuje svůj postup s klientem ve všech věcech, kde by mohlo dojít k narušení zájmů klienta v jeho obchodních vztazích. Společnost má působnost po celém území ČR a odměnu si účtuje až po vyřešení předaných obchodních případů (z hodnoty plnění ve prospěch klienta).

Profesní kodex společnosti:

  • zvyšovat profesní znalosti zaměstnanců
  • chránit a prosazovat zájmy klienta
  • zachovávat mlčenlivost
  • odmítnout plnění v případech, které jsou v rozporu s právním řádem
  • dodržovat pravidla volné soutěže

Tipy pro více informací

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...Bottle and or: bothersome. Even to cialis problems odors. I and lovely two, previously black something. Not shower. I does Cuban cialis usa lavender week Bdellium makes black that rose for viagra sales online also be costumes well it in and others generic viagra online tattoos wish am isn't it as. Now the formula generic viagra online canadian pharmacy environment I caring that the a daughter - of.