Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Paradox krize – pohledávek je více, ale inkasní trh stagnuje i v Evropě

Praha, 30. 9. 2010 – Ve dnech 23. až 26. září se konal v Aténách kongres Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA). Rekordní účast evropských odborníků na inkaso a správu pohledávek přinesla zajímavá zjištění. Například, že byl v Evropě za rok 2009 zaznamenán nárůst počtu pohledávek po splatnosti, což ovšem paradoxně nevedlo k navýšení obratů inkasních agentur, jež naopak hlásí spíše propad.

Kongresu FENCA v Athénách se zúčastnilo téměř 200 zástupců sdružení a asociací reprezentující inkasní agentury a partnerské organizace z více než 20 zemí Evropy, USA, Asie a Afriky. Mezi 17 členskými zeměmi měla své místo i čtyřčlenná delegace zástupců České republiky z Asociace inkasních agentur (AIA). Rekordní účast na kongresu potvrzuje rostoucí zájem o společné řešení otázek inkasního trhu v rámci Evropy.

Hlavním tématem kongresu byla evropská legislativa, zejména z pohledu právní úpravy nároku věřitelů na úhradu nákladů vymáhání a problematika ochrany osobních údajů v kontextu transferu dat přes hranice a využití těchto dat. Rovněž byla diskutována témata jako například specifika inkasa pohledávek v Řecku v souvislosti se současnou krizí státních financí a vliv této krize na dlužníky a inkasní agentury, byly řešeny i otázky image inkasního byznysu apod.

Účastníci kongresu shodně potvrdili, že nárůst počtu pohledávek byl zaznamenán zejména v oblasti B2C, zároveň ovšem klesá vymahatelnost těchto pohledávek. Dalo by se očekávat, že s růstem počtu pohledávek vzroste inkasním agenturám výnosnost, ale v evropských zemích tomu tak není. Příčiny vidí odborníci v nárůstu konkurence, ve zpřísnění inkasních pravidel, v horší vymahatelnosti pohledávek a v některých zemích je další příčinou i neregulovaný inkasní trh.

Inkasní agentury v České republice pocítily všechny zmiňované evropské trendy. Zároveň lze říci, že Česká republika je v inkasních službách a správě pohledávek srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi, zejména canadian pharmacy phentermine co se týče používaných metod a způsobů vymáhání.

Comments are closed.

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...