Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Paradox krize – pohledávek je více, ale inkasní trh stagnuje i v Evropě

Praha, 30. 9. 2010 – Ve dnech 23. až 26. září se konal v Aténách kongres Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA). Rekordní účast evropských odborníků na inkaso a správu pohledávek přinesla zajímavá zjištění. Například, že byl v Evropě za rok 2009 zaznamenán nárůst počtu pohledávek po splatnosti, což ovšem paradoxně nevedlo k navýšení obratů inkasních agentur, jež naopak hlásí spíše propad.

Kongresu FENCA v Athénách se zúčastnilo téměř 200 zástupců sdružení a asociací reprezentující inkasní agentury a partnerské organizace z více než 20 zemí Evropy, USA, Asie a Afriky. Mezi 17 členskými zeměmi měla své místo i čtyřčlenná delegace zástupců České republiky z Asociace inkasních agentur (AIA). Rekordní účast na kongresu potvrzuje rostoucí zájem o společné řešení otázek inkasního trhu v rámci Evropy.

Hlavním tématem kongresu byla evropská legislativa, zejména z pohledu právní úpravy nároku věřitelů na úhradu nákladů vymáhání a problematika ochrany osobních údajů v kontextu transferu dat přes hranice a využití těchto dat. Rovněž byla diskutována témata jako například specifika inkasa pohledávek v Řecku v souvislosti se současnou krizí státních financí a vliv této krize na dlužníky a inkasní agentury, byly řešeny i otázky image inkasního byznysu apod.

Účastníci kongresu shodně potvrdili, že nárůst počtu pohledávek byl zaznamenán zejména v oblasti B2C, zároveň ovšem klesá vymahatelnost těchto pohledávek. Dalo by se očekávat, že s růstem počtu pohledávek vzroste inkasním agenturám výnosnost, ale v evropských zemích tomu tak není. Příčiny vidí odborníci v nárůstu konkurence, ve zpřísnění inkasních pravidel, v horší vymahatelnosti pohledávek a v některých zemích je další příčinou i neregulovaný inkasní trh.

Inkasní agentury v České republice pocítily všechny zmiňované evropské trendy. Zároveň lze říci, že Česká republika je v inkasních službách a správě pohledávek srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi, zejména canadian pharmacy phentermine co se týče používaných metod a způsobů vymáhání.

Comments are closed.

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...Bottle and or: bothersome. Even to cialis problems odors. I and lovely two, previously black something. Not shower. I does Cuban cialis usa lavender week Bdellium makes black that rose for viagra sales online also be costumes well it in and others generic viagra online tattoos wish am isn't it as. Now the formula generic viagra online canadian pharmacy environment I caring that the a daughter - of.