Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Prodej a nákup pohledávek

Zprostředkování prodeje nebo nákupu pohledávky

Problémy s nedobytnými pohledávkami má podle našich zkušeností téměř každý podnik v České republice. Jen nefinanční podniky k 31.12.2001 evidovaly téměř 200 mld. Kč pohledávek po splatnosti.* V České republice se jasně ukazuje, že podnik, který se dobře nevyzná v problematice pohledávek, je vůči ostatním firmám ve výrazné nevýhodě a zbytečně prodělává.
* ČSÚ: Ekonomické výsledky nefinančních podniků

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. Vám nabízí zprostředkování prodeje či nákupu pohledávek na základě aktivní spolupráce se stále kvantitativně rostoucí skupinou obchodních partnerů. Našim hlavním úkolem je minimalizovat časové a finanční náklady klientů, spojené s hledáním partnera, který má zájem nabízenou pohledávku koupit nebo prodat.

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...