Nápověda

Celková výše dluhu

Udává součet částek jistiny a příslušenství.

Jistina

dlužná částka (na faktuře)

Příslušenství

úrok