Nápověda

Datum vzniku

Udává od kdy do kdy vznikal dluh vůči Vaší společnosti.

od [den] [měsíc] [rok]

kdy byla neuhrazena první faktura

do [den] [měsíc] [rok]

kdy byla neuhrazena poslední faktura
(vyplňte pouze v případě, že neuhrazených faktur bylo více)