Ochrana osobních údajů

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. považuje Vámi zaslaná data za přísně důvěrná a zavazuje se je nesdělit třetí straně bez Vašeho souhlasu.