Nápověda

Pohledávka je ve sporu s dlužníkem

Udává zdali dlužník svůj dluh vůči Vaší společnosti uznává, či nikoliv.

ano

dlužník neuznává svůj dluh
(je ve sporu)

ne

dlužník uznává dluh v plné výši
(není ve sporu)

částečně

dlužník uznává, ale s částí dluhu nesouhlasí
(částečný spor)