Kdo jsme

SAFIN INVEST je Váš partner při správě pohledávek a závazků působící po celém území ČR.

Profil společnosti

Založení společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. vznikla 4.7.2001 transformací subjektů fyzických osob, pracujících v problematice pohledávek již několik let, na společnost s ručením omezeným. Spolupracujeme úzce s orgány státní správy, bankovním sektorem a ostatními subjekty finančního trhu. Nabízíme rychlé, účinné a profesionální řešení Vašich pohledávek a závazků.

Politika společnosti

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. ve své činnosti postupuje zásadně a důsledně v mezích českého právního řádu, s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského a trestního práva. V průběhu své činnosti zásadně konzultuje svůj postup s klientem ve všech věcech, kde by mohlo dojít k narušení zájmů klienta v jeho obchodních vztazích. Společnost má působnost po celém území ČR a odměnu si účtuje až po vyřešení předaných obchodních případů (z hodnoty plnění ve prospěch klienta).

Profesní kodex společnosti:

  • zvyšovat profesní znalosti zaměstnanců
  • chránit a prosazovat zájmy klienta
  • zachovávat mlčenlivost
  • odmítnout plnění v případech, které jsou v rozporu s právním řádem
  • dodržovat pravidla volné soutěže

Certifikáty

Potřebujete více informací?

Napište nám nebo zavolejte.
crosscheckmark-circle