Screening obchodního partnera | Vymáhání pohledávek a dluhů | SAFIN INVEST s.r.o.

Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám poskytujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Screening obchodního partnera

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. nabízí kompletní screening obchodního partnera zahrnující prověření a analýzu jeho bonity, stávající platební morálky, solventnosti a majetkových poměrů. Tato služba je směřována pro obchodní nebo výrobní společnost, která uzavírá kontrakt s novým klientem a chce eliminovat rizika neseriozního partnera, případně zlepšit pozici při vyjednávání o ceně a podmínkách kontraktu. Informace pochází z různých veřejných, soukromých i vlastních zdrojů dat a databází. Předmětem screeningu je poskytování informací dle následujícího členění:

  • kancelářské informace (adresa, IČO, telefon, fax, e-mail, www, bankovní účet, aj.)
  • hospodářské informace-finanční výkazy (dle českých standardů, plné, zkrácené, konsolidované, auditované, předběžné, cash-flow, struktura závazků a pohledávek, DPH, příjemce dotací aj.)
  • ověření existence nesplacených závazků po lhůtě splatnosti
  • vztahy mezi subjekty (akcionáři, dceřiné společnosti,management, představenstvo a jejich vazby na třetí subjekty)
  • zhodnocení subjektu v návaznosti na možnost uzavření případného obchodního kontraktu

Hlídač úpadců a insolvencí

Předmětem sledování je poskytování přehledu informací o zahájení insolvenčního řízení a průběhu úpadků ekonomických subjektů v České republice, jimž je přiděleno identifikační číslo ve struktuře:

  • zahájení insolvenčního řízení: identifikační číslo, název a adresa společnosti, soud, datum návrhu, datum zveřejnění, konec lhůty, rozhodné období, stav návrhu.
  • úpadek, prohlášení konkursu: identifikační číslo, název společnosti, datum prohlášení úpadku případně jiné akce v procesu úpadku, URL odkaz na další podmínky úpadku.

Výstražné etikety

Předmětem této služby je poskytování výstražných etiket pro účely označení vydaných faktur v návaznosti na možnost zlepšení cash-flow v důsledku včasné úhrady vydané faktury a minimalizaci nákladů za upomínkové řízení.

Aktuální informace

Jaký je rozdíl mezi soudním a mimosoudním vymáháním?

Do soudního vymáhání musíte investovat další peníze, vše se vleče a proti notorickým dlužníkům jste téměř bez šance. Mimosoudním vymáháním můžete vymáhat i neodsouzené pohledávky, pořád jste majiteli pohledávky a s vysokou pravděpodobností (u nás 80%) dostanete své peníze zpět do 3 měsíců. Soudní vymáhání Soudní vymáhání se realizuje prostřednictvím advokátní kanceláře, která připraví a […]

Jak získat své peníze zpět?

Jste v situaci, kdy jste už zkusili všechno. Dlužníkovi jste telefonovali, žádali ho o vrácení zapůjčených peněz nebo proplacení dlužné faktury. Sliboval, ale nikdy vám nezaplatil. Řešíte co dál. Na soud se obracet nechcete, nebo už ho máte za sebou a k ničemu nevedl. Efektivní je vymáhání dluhů mimosoudní cestou prostřednictvím společnosti SAFIN INVEST s.r.o. […]

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

další aktuality...