Odkup pohledávek

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. Vám nabízí odkup Vašich pohledávek na základě bohatých zkušeností v oblasti řešení pohledávek a závazků v minulých letech a díky tomu jsme schopni dosáhnout pro klienta maximálně příznivých cen. Konkrétní cenová nabídka závisí na rozsahu řešených případů a ke stanovení přesných podmínek je nutné osobní jednání.

Odkup pohledávek se děje na základě Smlouvy o postoupení pohledávky.

Výhody postoupení pohledávky

  • v případě prodeje pohledávky ve správný okamžik představuje tento způsob nejelegantnější a nejvýhonější způsob řešení
  • jasné finanční podmínky transakce
  • okamžité peněžní prostředky, které prodejce utrží, mohou být použity k provozním účelům
  • rychlé vyřešení dluhu znamená i úsporu nákladů na právníky, případně vlastní zaměstnance, kteří by se vymáháním museli zabývat

Nevýhody postoupení pohledávky

  • náročnost sehnat kupce
  • nutno respektovat tržní cenu pohledávky

Níže uvedený graf zobrazuje nejčastější vývoj ceny pohledávky. V době splatnosti je cena nejvyšší a postupem času ztrácí. Pokud se však jedná o tržně zajímavou pohledávku, která má kvalitně doložené úroky z prodlení či smluvní pokutu, může cena pohledávky i nějaký čas od splatnosti stoupat. Avšak každá nevyřešená pohledávka končí svou hodnotu na nule, a to nejpozději promlčením pohledávky nebo totálním krachem dlužníka.

Pravidlo

Čím rychleji se rozhodnete pohledávku prodat, tím vyšší částku za ni dostanete, a tím vyšší je pravděpodobnost, že za ni vůbec něco dostanete. Doporučená doba pro předání pohledávky po splatnosti naší firmě k řešení je 45-60 dní ode dne splatnosti.

Kontaktujte nás
nebo odešlete rychlou poptávku

Kontaktní formulář

Prosíme, napište nám svoje požadavky, přání nebo připomínky.
Contact Form Demo (#1)

Aktuální informace

Další aktuality...
cross