Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Ekonomické zápočty

Účinným prostředkem při řešení pohledávek a závazků jsou několikanásobné zápočty a tzv. zápočtové řetězce, kdy se prvotní pohledávka posunem přes několik firem projeví jako závazek stejné firmy. V případech, kdy naši pracovníci objeví možnost realizace takovýchto zápočtů, je společnost SAFIN INVEST s.r.o. připravena pro Vás vyjednat se zainteresovanými stranami souhlas s takovým zápočtem, připravit veškeré smlouvy a náležitosti potřebné k provedení zápočtu a nakonec tento zápočet i realizovat.

Princip provádění zápočtů je velmi jednoduchý. Spočívá v nalezení protistrany (zrcadlové pozice). Pokud mám závazek vůči společnosti (dlužím) 1 mil. Kč, musím získat (koupit) pohledávku za touto společností ve výši 1 mil. Kč (pohledávku koupím se skontem např. 10%, zaplatím tedy 900.000 Kč). Koupí takové pohledávky se stávám věřitelem této společnosti (mám za ní pohledávku), ale současně i jejím dlužníkem (mám vůči ní závazek). Provedením zápočtu nominálních hodnot pohledávek se tato salda vynulují a skonto se stává ziskem kupujícího (t.j. 100.000 Kč).

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...