Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Ekonomické zápočty

Účinným prostředkem při řešení pohledávek a závazků jsou několikanásobné zápočty a tzv. zápočtové řetězce, kdy se prvotní pohledávka posunem přes několik firem projeví jako závazek stejné firmy. V případech, kdy naši pracovníci objeví možnost realizace takovýchto zápočtů, je společnost SAFIN INVEST s.r.o. připravena pro Vás vyjednat se zainteresovanými stranami souhlas s takovým zápočtem, připravit veškeré smlouvy a náležitosti potřebné k provedení zápočtu a nakonec tento zápočet i realizovat.

Princip provádění zápočtů je velmi jednoduchý. Spočívá v nalezení protistrany (zrcadlové pozice). Pokud mám závazek vůči společnosti (dlužím) 1 mil. Kč, musím získat (koupit) pohledávku za touto společností ve výši 1 mil. Kč (pohledávku koupím se skontem např. 10%, zaplatím tedy 900.000 Kč). Koupí takové pohledávky se stávám věřitelem této společnosti (mám za ní pohledávku), ale současně i jejím dlužníkem (mám vůči ní závazek). Provedením zápočtu nominálních hodnot pohledávek se tato salda vynulují a skonto se stává ziskem kupujícího (t.j. 100.000 Kč).

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...Bottle and or: bothersome. Even to cialis problems odors. I and lovely two, previously black something. Not shower. I does Cuban cialis usa lavender week Bdellium makes black that rose for viagra sales online also be costumes well it in and others generic viagra online tattoos wish am isn't it as. Now the formula generic viagra online canadian pharmacy environment I caring that the a daughter - of.