Hospodářská krize v ČR dále zhoršuje platební morálku – nezaplacené pohledávky po lhůtě splatnosti má 75% dodavatelů

Negativní vliv hospodářské krize na finanční canadian pharmacy vyvanse situaci podnikatelských subjektů je nesporný. Bezprostředně se mimo jiné odráží v omezování výroby, odkladu plateb a růstu zadluženosti.

Jak vyplývá z ankety nedávno provedené Hospodářskou komorou České republiky (24.02.2009) přes 75% dotázaných firem potvrzuje, že jejich zákazníci platí později než bylo sjednáno.

Dále vidíme, že:

 • pouze 24,8 procent firem nemá problémy s placením svých závazků či pohledávek
 • u téměř 30 procent firem jde o desítky tisíc korun
 • podle více než poloviny firem (54,1) se jedná o stovky tisíc korun
 • každá desátá firma (11,9 %) uvádí milionové objemy
 • téměř každá druhá firma (47,6 procent) platí své faktury pozdě nebo žádá o odložení splatnosti
 • kvůli nedostatku financí způsobených dopadem hospodářské krize na činnost podniku

Kde vidí řešení Hospodářská komora ČR? Její prezident Petr Kužel uvádí: “To, že se platební morálka takto výrazně zhoršila je pro nás nepříjemným překvapením a zároveň důkazem, že mnoho firem dnes skutečně čelí existenčním problémům způsobených dramatickým propadem objemu výroby a zakázek … nejlepším receptem jak úspěšně řešit současný stav zhoršující se platební morálky firem je změna režimu platby DPH, kdy firmy nemohou uplatnit odpočet DPH do doby, než zaplatí fakturu … v současné době by toto jednoduché opatření bylo velmi účinným a efektivním nástrojem pro zrychlení plateb a tím oživení cash-flow ve firmách. Na příjmovou stránku ze strany státu to nebude mít žádný dopad, ale fungujícím firmám to výrazně pomůže”.

Změna režimu DPH možná oživí cash-flow firem, avšak nedává odpověď na otázku, co dělat s pohledávkami po lhůtě splatnosti, aby byly minimalizovány ztráty věřitelů?

Současné období finanční a hospodářské krize charakterizuje ve vztahu k dlužníkům především prudké zhoršení jejich finanční situace. Druhotná platební neschopnost se u firem, které nemohou plnit své závazky stává běžným jevem. Mnozí dlužnici se v důsledku krize výrazně rychleji přibližují k hranici insolventnosti, ve srovnání s dobou před krizí. Ve světle negativních dlouhodobých prognóz dalšího vývoje krize se někteří podnikatelé rozhodují ukončit podnikání a vyhlašují likvidace. Například prodejci automobilů nebo stavební firmy.

Problematické pohledávky o značných finančních objemech v současných podmínkách ekonomické krize vznikají daleko častěji. Z analýzy struktury portfolia pohledávek většiny dodavatelů vyplývá, že podíl velkých pohledávek je podstatně menší, ale často však právě ony mají strategický charakter a to nejenom pro věřitele. Zaplacení velkého dluhu je mnohdy velmi složitým problémem i pro dlužníka. Každý dlužník snadněji zaplatí dluh ve výši pár desítek tisíc korun, než několikamilionovou částku.

V této souvislosti se pro věřitele stává stále významnějším faktor času.

Nesprávná volba cesty vymáhání pohledávek může přivést k tomu, že za dva-tři does cialis make you bigger měsíce bude dlužník zcela neschopen zaplatit své závazky a pohledávka bude použitelná pouze k odepsání. Někteří věřitelé se obávají toho, že pokud předají pohledávku k vymáhání inkasní firmě, mohou narušit vztahy s odběratelem. To je chybná úvaha z několika důvodů:

 • mnozí dlužníci platí své závazky a nadále udržují normální partnerské vztahy s dodavatelem
 • s dlužníky lze pracovat individuálně s respektováním doporučení klientů
 • ve spolupráci s SAFIN INVEST je možno působit na dlužníky diplomaticky v několika fázích. V mnohých případech je tento přístup dostačující pro zlepšení platební morálky odběratele a ke klasickému vymáhání pohledávky běžnými prostředky SAFIN INVEST vůbec nemusí dojít
 • permanentně působícím systémem se musí stát prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti

A hlavní otázkou, na níž si musí odpovědět každý věřitel sám, je prosté dilema – ztratit celou pohledávku příp. všechny finanční prostředky nebo udržet partnerské vztahy s nespolehlivým odběratelem.

Co je možno poradit věřitelům ve světle probíhající finanční krize?

 • Nevymáhejte pohledávky sami. Jde o vysoce specifickou profesionální činnost
 • Nevymáhejte pohledávky soudní cestou. Je to velmi dlouhý a neefektivní proces
 • Neposkytujte svým dlužníkům čas a prostor pro vznik nedobytných pohledávek! Pokud Vám dlužník neplatí, svěřte se včas do rukou profesionálů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cross