Vymáhání pohledávek s inkasní kanceláří?

Vaše společnost stojí před rozhodnutím, zda bude vymáhání pohledávek provádět pomocí specializované inkasní kanceláře, jakou beze sporu naše společnost je, či vlastními silami. Při vymáhání dluhů klademe důraz na osobní kontakt s dlužníkem. Tento způsob vymáhání pohledávek se výrazně liší od …
Ekonomická krize a stagnace způsobily v České republice lavinu neuhrazených pohledávek mezi jednotlivými podniky i mezi podnikateli samými. Neefektivní zákony a chybějící mechanismy soudních a arbitrážních rozhodnutí v České republice těžce dolehly prakticky na každého podnikatele. Odkládáním řešení této situace se jen zvyšují celkové dlužné částky.

Vaše společnost stojí před rozhodnutím, zda bude pohledávky vymáhat pomocí specializovaných inkasních kanceláří, jakou beze sporu naše společnost je, či vlastními silami. Je třeba si uvědomit, že náklady na vymáhání pohledávek vlastními silami lze těžko odhadnout a jednoduše řečeno, nejsou vidět v účetnictví (mzdové náklady, náklady spojů, cestovné, atd.).

Náklady, které vzniknou při zapojení společnosti SAFIN INVEST s.r.o., jsou podloženy daňovým dokladem a tedy daňově uznatelným nákladem. Při řešení pohledávek klademe důraz na osobní kontakt s dlužníkem. Tento způsob inkasa pohledávek se výrazně liší od administrativního a většinou málo efektivního inkasa pohledávek charakterizovaného pouze častými upomínkami.

Proč se rozhodnout pro spolupráci v oblasti vymáhání a řešení pohledávek právě pro nás?

  • dolní hranice pro předáni pohledávky není nijak omezena
  • odměna je fakturována až ze skutečné inkasované částky
  • žádné zálohy a platby předem
  • působnost po celé ČR
  • převezmeme Vaše kompletní saldokonto
  • náš záměr směřuje výhradně k inkasu dlužné částky a spokojenosti klienta
  • management s více než osmiletou zkušeností v obchodní a ekonomické oblasti ČR
  • bezplatné zveřejnění Vašich pohledávek na elektronických burzách s pohledávkami
  • úhrady Vaší pohledávky se snažíme docílit veškerým možným nátlakem na dlužníka,který je akceptovatelný právními normami ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cross