Jaký je rozdíl mezi soudním a mimosoudním vymáháním?

Do soudního vymáhání musíte investovat další peníze, vše se vleče a proti notorickým dlužníkům jste téměř bez šance. Mimosoudním vymáháním můžete vymáhat i neodsouzené pohledávky, pořád jste majiteli pohledávky a s vysokou pravděpodobností (u nás 80%) dostanete své peníze zpět do 3 měsíců.

Soudní vymáhání

Soudní vymáhání se realizuje prostřednictvím advokátní kanceláře, která připraví a podá návrh k soudu pro vydání platebního rozkazu, případně Rozsudku soudu. Pokud dlužník nezaplatí, lze se dodatečně obrátit se svým nárokem na exekutora.

Nevýhody soudního vymáhání

 • Nutnost dalšího investování do pohledávky. Do pohledávky je nutné investovat další peníze (poplatek soudu, vyhotovení žaloby, odměna pro advokátní kancelář, záloha pro exekutora aj.).
 • Časová náročnost. Soudní proces může trvat řadu měsíců až několik let. V praxi se velice často stává, že dlužník během této doby účelně převede svůj majetek na třetí osobu, aby nemohlo dojít k uspokojení pohledávky.
 • Neefektivní vymáhání proti tzv. „notorickým“ dlužníkům. Soudním vymáháním nelze vymoci pohledávky od dlužníků, kteří nevlastní žádný majetek a mají více dluhů. Tito dlužníci se řídí jednoduchým heslem „ kde nic není ani exekutor nebere“. Zpravidla mají hlášené trvalé bydliště na Městském úřadě a mají více dluhů. Do této kategorie spadají i společnosti, které jsou cíleně v úpadku, konkurzu nebo jsou převedeny na tzv. bílého koně.

Výhody soudního řízení

 • Dlužnou částku lze navýšit o veškeré náklady spojené s vymáháním. V případě úspěšného vymáhání veškeré náklady na vymáhání platí dlužník a to včetně úroku z prodlení.
 • Efektivní vymáhání proti majetným dlužníkům. Úspěšné vymáhání proti dlužníkům, kteří vlastní nemovitost, případně mají k dispozici finanční prostředky. V těchto případech exekutor provede exekuci majetku.
 • Řešení pohledávek u nichž přetrvává rozpor. Jediná možnost řešení pohledávek u nichž přetrvává rozpor a to zejména z důvodu pravosti směnky, výše dlužné částky, dalšího protiplnění apod. Na základě vydaného pravomocného Rozsudku dá soud za pravdu jedné ze zúčastněných stran.

Mimosoudní vymáhání

Mimosoudním vymáháním se dají řešit veškeré pohledávky, které nebyly řešeny soudem, mnohdy i tehdy, nebylo-li soudní vymáhání úspěšné. Věřitel dá agentuře plnou moc a začne vymáhat. Platí, že úspěšnost vymáhání je vždy závislá na výběru agentury. V praxi se dá docílit dlouhodobě cca 80% úspěšnosti vymáhání. To platí jen při výběru profesionální agentury, která neposílá dlužníkům jen dopisy, ale zajišťuje komplexní proces vymáhání. Úspěšný proces kombinuje hloubkové prověření majetkových poměrů s následným promyšleným a propracovaným postupem vymáhání, které zahrnuje ucelený psychologický nátlak na dlužníka, který je umocněn jeho osobním kontaktováním.

Nevýhody mimosoudního vymáhání

 • Riziko trestního stíhání v případě výběru špatné inkasní agentury, která používá prostředky, které jsou na hraně (či za hranou) zákona. Věřitel se tak vystavuje riziku podílnictví na vydírání, případně zastrašování.
 • Nelze vymáhat pohledávky do 10.000 Kč. U nízkých pohledávek se mimosoudní vymáhání nevyplatí.

Výhody mimosoudního vymáhání

 • Pořád jste majiteli pohledávky. Pohledávka je stále ve Vašem vlastnictví. Vymáhací firma Vás jen zastupuje při samotném vymáhání.
 • Úspěšnost vymáhání 80%. A to i proti notorickým dlužníkům. Vymáhání probíhá za pomoci uceleného psychologického nátlaku na dlužníka (v mezích zákona), který je umocněn jeho osobním kontaktováním v jeho soukromí (bydliště, práce, rodinní příslušníci, zaměstnání aj.).
 • Žádné poplatky předem. Při výběru správné agentury na vymáhání byste neměli platit žádné zálohy ani poplatky předem.
 • Lze vymáhat i neodsouzené pohledávky. Pohledávku lze úspěšně vymáhat na základě prvotních důkazních materiálu tj. neproplacená směnka, nesplacená Smlouva o půjčce či neproplacená faktura.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cross