Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není všechno, lidé pak dále hradí pravidelné měsíční odměny dané společnosti. Dlužníkům tak vznikají vedle stávajících i další závazky a své peněžní prostředky vynakládají na tyto „pomocníky“, namísto aby se snažili co nejvíce uhradit své dluhy. Velmi často nejde o pomoc dlužníkům, ale hlavně o výnosný byznys. Scénář je obvykle následující: dlužník si vezme úvěry či půjčky, nastane zaviněná či nezaviněná neschopnost své dluhy splácet, věřitel zasílá upomínky a v té chvíli se objeví „nezištný pomocník“.

Ač tyto společnosti slibují, že dlužníkům pomohou, ve skutečnosti dlužníkům většinou taková pomoc spíše canadian pharmacy reddit ublíží a uvrhne je do ještě horší situace. Peníze, které mohli dlužníci splácet svým věřitelům, tak zmizí jinde a pokud by dlužníci vypověděli mandátní smlouvu s „pomocníkem“, musí zaplatit ještě vysoké smluvní pokuty.

Uvedené společnosti většinou na základě plné moci kontaktují stávající věřitele s nabídkou hrazení nižších splátek než doposud. V této souvislosti je třeba upozornit na právní aspekty tohoto podnikání. Podle § 493 občanského zákoníku platí, že závazkový vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud není v občanském zákoníku stanoveno výslovně jinak. Věřitelé dlužníků tak nemusí mít a obvykle ani nemají pochopení pro skutečnost, že je jim placena výrazně nižší splátka úvěru či půjčky a pokud částka po splatnosti přesáhne stanovenou míru, může být celý dluh naráz zesplatněn, což bývá běžně spojeno i se sankcionováním dlužníků (úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty). Věřitelé se pak svého nároku po dlužnících domáhají prostřednictvím žaloby a následně i exekuce a nic na tom nemění skutečnost, že dlužník uzavřel jakousi mandátní nebo obdobnou smlouvu se společností, která mu slíbila, že se s věřiteli dohodne na nižším splácení. Věřitelé totiž s obdobnými společnostmi většinou ani nekomunikují a nemají na jejich (často nevýhodných) řešeních zájem. Pochopitelně se najdou i výjimky, ale pokud má dlužník věřitelů více, je minimální šance, že by na snížení splátek přistoupili všichni věřitelů.

Nutno zdůraznit, že dlužník platící „pomocníkovi“odměnu za údajné řešení jeho problémů, by se dokonce mohl za určitých podmínek dopouštět trestné činnosti. Trestní zákon totiž v § 256a pamatuje na zvýhodňování věřitelů trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. Tento trestný čin pak obsahuje i nový trestní zákoník účinný od 1.1.2010. Pracovníci uvedených společností mohou tento trestný čin spáchat společně s dlužníkem ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního zákona. Z veškerých plateb od dlužníka se totiž tyto společnosti uspokojí přednostně a v plné výši, zatímco na ostatní věřitele se dostane pouze to, co zbude a tím jsou ostatní věřitelé znevýhodňováni.

Navíc je klamavé i to, že dlužníkům je nabízeno oddlužení. Oddlužení zná náš právní řád pouze v rámci insolvenčního zákona, kde jsou jeho podmínky přesně stanovené a platby se poměrně dělí mezi jednotlivé věřitele. Na plnění dohlíží soud, který může po pěti letech odpustit dlužníkům zbytek dluhů. To ovšem není možné v případě uvedených společností, když výsledkem jejich „oddlužení“ jsou ve většině pípadů další dluhy a zvýšení dluhů existujících.

V internetových diskuzích (zde konkrétně www.poradte.cz) je množství lidí, kteří podobným společnostem naletěli: „Z dluhu 360.000 Kč mám přes 400.000 Kč. Poslala jsem jim peníze, že je pošlou bankám, nic neposlali a banky mi daly smluvní pokuty a jedna i na exekuci. Mám po jejich pomoci dluh o 70.000 Kč větší.“, píše jedna z diskutujících. „Zjistili jsme, že nás taky akorát dostali do dluhů a teď čekáme, že budeme mít exekuci. Všechno jsme si ověřili – vůbec nejednali s věřiteli o snížení splátek a přitom nám tvrdili, že je vše vyřízené“ uvádějí další diskutující. „Žádný věřitel nespolupracuje. Za jeden měsíc mě zadlužili tak, jak jsem nebyla.“, líčí svoji situaci další diskutující.

Je tak třeba být obezřetný před nabídkami těchto společností. Nabízená pomoc může často skončit tím, že situace dlužníka se ještě zhorší v důsledku vzniku dalších závazků vůči společnosti, která nabízela původně „pomoc“ s dluhy. Jediným spokojeným subjektem nakonec, ve většině případů bývá, nikoliv dlužník, ani původní věřitel, ale společnost, která vyinkasuje od dlužníka své odměny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cross