AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi.

„Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování a postupy jak u členských
firem AIA tak také stížnosti na ostatní společnosti podnikající na českém inkasním trhu. Je to významný posun k plnění jednoho z online viagra cílů AIA, jímž je kultivace českého inkasního trhu. Dodržování principů Etického kodexu může zároveň sloužit jako kritérium pro zadavatele a klienty inkasních agentur, jak clinical pharmacy residency programs in canadian si vybrat vhodného obchodního partnera online cialis pro správu a inkaso svých pohledávek “, řekl Vladimír Gazárek, prezident AIA.

Etický kodex Asociace inkasních agentur existuje již od vzniku asociace v roce 2002, jeho původní verze obsahovala ovšem pouze pět stručných bodů:

„Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla:

1. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány.
2. Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.
3. Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur.
4. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat .
5. Případy ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.“

Tento výčet pravidel se ukázal pro praxi nedostatečně konkrétní pro posouzení jednotlivých případů a situací. AIA se proto rozhodla jasně definovat jaké chování a přístupy na českém inkasním trhu jsou z hlediska etiky přípustné či nepřípustné, a které jsou pro členy povinné.

Při tvorbě Etického kodexu AIA byl tedy zohledněn etický kodex mezinárodního sdružení FENCA, jímž je AIA členem a zároveň byly postupně zapracovávány, jednotlivé případy, zkušenosti a praktická zjištění jednotlivých členů AIA. viagra generic Výsledkem je tedy rozšířená komentovaná verze Etického kodexu AIA, na jejíž podobě se jednomyslně shodli všichni členové AIA a zároveň se zavázali tato etická pravidla dodržovat.

Etický kodex AIA definuje mimo jiné, v jakou dobu a jakými způsoby lze kontaktovat dlužníka, jak lze nákladat s informacemi a komu a jak sdělovat informace týkající se dlužníků, je řešena také problematika nákladů na inkaso, definuje povinnosti inkasních agentur nad rámec zákona aj. Komentovaná verze Etického kodexu Asociace inkasních agentur je zveřejněna na webových stránkách www.aiacz.cz

„ Komentovaná verze Etického kodexu AIA je nyní platným a závazným dokumentem pro všechny členské firmy Asociace inkasních agentur, zároveň je ovšem nutno podotknout, že tento dokument chápeme jako otevřený výčet pravidel etického chování na českém inkasním trhu. Očekáváme, že se Etický kodex bude v budoucnu rozšiřovat a měnit a reflektovat tak nejen změny v zákonech viagra research chemical ČR, ale také doporučení Evropské unie a zároveň potřeby českého inkasního trhu“, řekl Radek Laštovička, viceprezident AIA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cross