Vymáhání dluhu v šesti krocích

Pozapomněli jste kdysi jít na úřad zaplatit pokutu za parkování či jen příteli podepsali ručení k půjčce před pěti lety? I u vás může jednoho dne bez předchozího upozornění zazvonit exekutor.

1. Musí mít rozhodnutí soudu
Ten, komu dlužíte (věřitel), musí mít nejdříve v ruce rozhodnutí soudu, podle kterého může majetek vymáhat. Vy jako dlužník se přitom vůbec nemusíte dozvědět, že jste souzeni. Usnesení o nařízení exekuce uvidíte až ve chvíli, kdy je soudem rozhodnuto. Dostanete takzvanou výzvu k dobrovolnému zaplacení, a když své závazky vyrovnáte do 15 dní, zaplatíte jen půlku nákladů exekutora.

2. Hledá peníze na účtech a u zaměstnavatele
Když po výzvě dluh nezaplatíte, exekutor se nejprve snaží zjistit, jestli nemáte peníze na bankovním účtu. Pokud ano, tak ho zablokuje. Zjistí, kde jste zaměstnaní, a nařídí srážky ze mzdy. Když vlastníte nějakou nemovitost, udělají záznam do katastru nemovitosti (zřídí exekutorské zástavní právo).
Musíte se tedy smířit s tím, že vám jednoho dne bankomat odmítne vydat hotovost a na výplatní pásce budete mít jen minimální částku online viagra na přežití. Nedozvíte se free online diploma in pharmacy to předem, abyste nemohli peníze nikam „zašít“.

3. Navštíví vás doma, a to i když tam nejste
Pokud nestačí k uhrazení dluhu vaše peníze na účtu, rozhodne exekutor o provedení takzvané mobiliární cialis 20mg price at walmart exekuce – laicky řečeno, navštíví vás doma. A nepůjde o zdvořilostní posezení u kávy.
Jestli si myslíte, že zabavení majetku zabráníte tím, že nebudete doma, jste na omylu. Exekutor může vniknout do bytu i bez vaší přítomnosti. Aby se tam dostal, přivede si zámečníka. Ze zákona u toho nemusí být policisté. Exekutoři v první chvíli vycházejí z toho, kde jste trvale hlášeni, ale neznamená to, že když tam nebydlíte, že vás nenajdou. Trvalý pobyt je pouze evidenční adresou, podstatné a rozhodující je místo, kde se doopravdy zdržujete. Stačí pak jméno na zvonku nebo když vám na danou adresu chodí pošta.

4. Označí vše, co uzná za vhodné
Když se soudní vykonavatelé dostanou do bytu, ať už s vámi či sami, začnou sepisovat majetek a zabavené věci pak označí žlutou samolepkou. Většinou si celý průběh exekuce točí na video, aby v budoucnu nemohlo dojít ke spekulacím, že porušili zákony.
V první řadě jdou po nejcennějších věcech, jako je auto, motorka a nadstandardní vybavení domácnosti. Neoznačí jen věci osobní a nezbytně nutné k životu. Pokud prodej zabavených věcí nestačí k umoření dluhů, může exekutor zabavit dům nebo byt pak musí oznámit chybu exekutorovi a doložit doklady, že promítačka je skutečně jeho.
Soudní exekutor může rozhodnout o vyloučení věcí z exekuce. Pokud to neudělá, lze tuto záležitost řešit u soudu, podáním takzvané vylučovací žaloby. Svá tvrzení však bude muset dokázat nejlépe písemnými důkazy, případně svědecky. Nebudou-li však k dispozici přesvědčivé důkazy, soud žalobu zamítne a exekuce se jenom zdrží a prodraží.

5. Odveze věci do skladu a dá je do dražby
Soudní vymahači přijedou většinou už rovnou s nákladním vozem, aby zabavený majetek hned odvezli.
Zabavené věci exekutor vydraží. Většina úřadů má informační web, kde se dozvíte o všech dražbách, například www.exekuce.cz. Existuje i Portál dražeb nemovitostí pod správou Exekutorské komory ČR (www.portaldrazeb.cz).
Movité věci se prodávají v dražbě za třetinu odhadní ceny, nemovitosti pak za dvě třetiny odhadní ceny. Pokud se některé položky nepodaří vydražit, jdou do dražby opakovaně, přičemž se jejich cena snižuje.
Pokud máte doma cenné věci (třeba nějakou sbírku), mohlo by se stát, že ve dražbě budou prodány hodně pod cenou. Můžete navrhnout, že prodáte svůj majetek sami, a tím uhradíte pohledávku i náklady exekutorovi. Souhlasit musí v tom případě i věřitel a na vás nesmí být zároveň nařízena další exekuce. Cena, za kterou se váš majetek bude prodávat, bude stanovena znaleckým posudkem (ten samozřejmě zaplatíte).

6. Vyžádá si odměnu a nebude malá
Kolik zaplatíte kromě svého původního dluhu navíc, je přesně dané ve vyhlášce o odměnách exekutorovi. I když je původní dluh v řádech stokorun, kvůli nákladům na exekuci zaplatíte minimálně 7 800 korun. Protože však platíte za každý úkon, který exekutor udělá, tak zbytečné prodlužování, opakované hledání a zjišťování majetku, znalecké posudky výslednou částku ještě citelně prodraží.
Pokud si věřitel vezme ještě navíc advokáta, musíte zaplatit i jeho. Odměna advokáta je srovnatelná s odměnou exekutora.

Kolik zaplatíte exekutorovi
Odměna za provedení exekuce je 15 procent z vymožené částky, minimálně tři tisíce korun
Paušální částka na výdaje 3 500 korun (když exekutor doloží výdaje vyšší, zaplatíte víc)

Příklad: u dluhu 500 korun platíte tři tisíce korun jako odměnu exekutora + 3 500 korun za paušální náklady exekutora a k tomu ještě DPH, celkem tedy 7 800 korun, při dluhu 100 tisíc korun pak náklady přesahují částku 22 tisíc korun (za předpokladu, že exekutor dosud neučinil žádné úkony, jinak se částka značně zvyšuje).

Některé další částky za úkony
Odměna za vyklizení je 10 tisíc korun za každou nemovitost, byt nebo místnost.
Náhrada za ztrátu času ve výši 50 korun za každou započatou čtvrthodinu za cestu do místa exekuce. Náhrada za doručení písemnosti, pokud ji doručí exekutor sám, 50 korun.
Dlužník platí poplatky vždy podle vyhlášky. Pokud si věřitel s exekutorem sjedná smluvní odměnu, platí případný rozdíl věřitel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cross