Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur.

Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. Chodí k nám průběžně stížnosti na práci zejména nečlenských inkasních agentur, a na základě těchto případů, které jsme řešili, jsme se rozhodli doplnit náš Etický kodex. Jedná se o body, které jsou pro seriózní inkasní agentury naprosto samozřejmé. Jelikož však usilujeme o kultivaci celého trhu jako takového, vyhodnotili jsme za nutné, Etický kodex v některých bodech rozšířit.

Rozšíření se týká těchto pasáží:
a) Je nepřípustné – pokud je dlužník právnickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či dluhu mimo místa k tomu určená. Místa určená jsou zejména odborné databáze, webové stránky inkasnía gentury a inzerce v médiích.
b) Je nepřípustné – vyžadovat po dlužníkovi zaplacení poplatku za činnost inkasní agentury v nepřiměřené výši, přičemž např. poplatky podle tzv. advokátního tarifu jsou pro mimosoudní vymáhání inkasní agenturou jednoznačně nepřiměřené.
c) Inkasní agentura musí – bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu, a přiměřeně upravit inkasní kroky.
d) Inkasní agentura musí – zohlednit viagra generic online ve svém postupu informace poskytnuté dlužníkem nejpozději canadian pharmacy do 10. pracovního dne po jejich doručení inkasní agentuře.

e)Inkasní agentura musí – ve smluvním vztahu s věřitelem jednoznačně rozlišit, kdo je majitelem pohledávky (zda jde tedy o mandátní správu nebo odkup pohledávky).
f) Inkasní agentura musí – jasně komunikovat dlužníkovi, kdo je věřitelem.

„Etický kodex AIA je živý dokument. Ty inkasní agentury, které v honbě za krátkodobým ziskem hledají triky, které by solidně působící agentury nikdy nenapadly, přichází s novými formami neetického jednání. Proto jsme Etický kodex opět rozšířili a budeme jej doplňovat i v budoucnu,“ uvedl Radek Laštovička, viceprezident Asociace inkasních agentur a dodal: „Současné rozšíření Etického kodexu je zlomové v tom, že se mezi členy AIA našla jasná shoda zasadit se proti nejznámějšímu nešvaru českého inkasního trhu – nepřiměřeným poplatkům za vymáhání.“

Comments are closed.

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...