Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur.

Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. Chodí k nám průběžně stížnosti na práci zejména nečlenských inkasních agentur, a na základě těchto případů, které jsme řešili, jsme se rozhodli doplnit náš Etický kodex. Jedná se o body, které jsou pro seriózní inkasní agentury naprosto samozřejmé. Jelikož však usilujeme o kultivaci celého trhu jako takového, vyhodnotili jsme za nutné, Etický kodex v některých bodech rozšířit.

Rozšíření se týká těchto pasáží:
a) Je nepřípustné – pokud je dlužník právnickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či dluhu mimo místa k tomu určená. Místa určená jsou zejména odborné databáze, webové stránky inkasnía gentury a inzerce v médiích.
b) Je nepřípustné – vyžadovat po dlužníkovi zaplacení poplatku za činnost inkasní agentury v nepřiměřené výši, přičemž např. poplatky podle tzv. advokátního tarifu jsou pro mimosoudní vymáhání inkasní agenturou jednoznačně nepřiměřené.
c) Inkasní agentura musí – bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu, a přiměřeně upravit inkasní kroky.
d) Inkasní agentura musí – zohlednit viagra generic online ve svém postupu informace poskytnuté dlužníkem nejpozději canadian pharmacy do 10. pracovního dne po jejich doručení inkasní agentuře.

e)Inkasní agentura musí – ve smluvním vztahu s věřitelem jednoznačně rozlišit, kdo je majitelem pohledávky (zda jde tedy o mandátní správu nebo odkup pohledávky).
f) Inkasní agentura musí – jasně komunikovat dlužníkovi, kdo je věřitelem.

„Etický kodex AIA je živý dokument. Ty inkasní agentury, které v honbě za krátkodobým ziskem hledají triky, které by solidně působící agentury nikdy nenapadly, přichází s novými formami neetického jednání. Proto jsme Etický kodex opět rozšířili a budeme jej doplňovat i v budoucnu,“ uvedl Radek Laštovička, viceprezident Asociace inkasních agentur a dodal: „Současné rozšíření Etického kodexu je zlomové v tom, že se mezi členy AIA našla jasná shoda zasadit se proti nejznámějšímu nešvaru českého inkasního trhu – nepřiměřeným poplatkům za vymáhání.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

cross